Kunstzinnige therapie

Kunstzinnige therapie helpt je om vanuit je eigen kracht, je kwaliteiten en valkuilen te ontdekken en je gezonde kant te versterken. Daarbij kan het je meer in contact brengen met je gedachten, emoties en behoeften.

Met kunstzinnige therapie ga je actief aan de slag met tekenen, schilderen of boetseren. Op deze manier wordt er op zoek gegaan naar mogelijke antwoorden op je vraag en dienen nieuwe ontwikkelingskansen zich aan.

 

Doel

Met kunstzinnig werken wordt het eigen helende vermogen gewekt. De krachten in de mens die gezonde ontwikkeling bevorderen, worden aangesproken en kunnen een hulp zijn bij het herstel van lichamelijke- en/of psychische verstoringen in het evenwicht tussen ziekte en gezondheid. Door de inzet van de verschillende beeldende technieken en materialen kan het denken, voelen en willen worden aangesproken en kan zo een evenwicht ontstaan tussen deze gebieden.

 

Werkvormen

Tekenen wordt aangeboden op verschillende manieren en kan zodoende verschillende ervaringen oproepen. Twee voorbeelden daarvan zijn het vormtekenen en het geometrische tekenen. Vormtekenen brengt in beweging en bevordert de concentratie. Het exacte geometrische tekenen roept op tot wakkerheid en sluit aan bij het heldere denken.

Tijdens het schilderen spreekt het werken met kleur rechtstreeks tot het gevoelsgebied. Boetseren daarentegen vraagt moed en spreekt de wilskracht aan.  De klei kan weerstand bieden waardoor grenzen ervaren kunnen worden.

 

Ervaring niet nodig

Ervaring met tekenen, schilderen of boetseren is absoluut geen voorwaarde om de therapie te kunnen volgen. Het gaat erom verbinding aan te kunnen gaan met datgene wat voor je staat.

Uitgangspunt is hierbij datgene wat je tegemoet komt op je levenspad en wat zich tijdens de therapie aandient.

 

Non- verbaal

Kunstzinnige therapie is een non-verbale therapie. Het doen en ervaren van het kunstzinnig werken staat voorop, niet het gesprek. Waar nodig kan een gesprek helpen om tot reflectie en inzicht te komen. De reflectie, op de manier waarop je te werk bent gegaan en op het door jouw gemaakte werk, geeft je inzicht in de manier waarop je keuzes maakt en hoe je vorm geeft. Dat helpt je om nieuwe stappen te zetten.

 

Actief werken met beeldende technieken levert nieuwe ervaringen op en helpt je je ontwikkeling in eigen hand te nemen.

Verbinding Verbeeld

© 2011 - 2018 Verbinding Verbeeld ~ Webdesign: WEN Kunst Webdesign ~ Logo design: Marieke Steegh